دریافت اپلیکیشن متلب MathWorks MATLAB R2018a به همراه آموزش نصب کامل


آموزش نصب کامل نسخه R2018a اپلیکیشن متلب:

– برای دریافت و مشاهده آموزش نصب تصویری اینجا را کلیک کنید.

1) ابتدا دقت باشید آنتی ویروس شما غیرفعال بوده و به اینترنت متصل نمی باشید.

2) فایل های فشرده را توسط اپلیکیشن Winrar اکسترکت کنید. دو فایل ISO به شما داده می شود که DVD1 و DVD2 برای نصب هستند. حتما برای نصب اپلیکیشن از Daemon Tools استفاده کنید. از DVD1 که به صورت Mount در Daemon Tools اجرا کرده اید، شروع به نصب کنید.

3) در هنگام نصب، گزینه “Use a File Installation Key” را انتخاب کنید و عبارت زیر را برای لایسنس اپلیکیشن قرار دهید (سریال اپلیکیشن در فایل “readme.txt” واقع در پوشه “Crack” نیز قرار دارد):

09806-07443-53955-64350-21751-41297

4) در میانه نصب به شما اخطار وارد کردن DVD2 داده می شود. لطفا ISO مربوط به DVD1 را Unmount کنید و DVD2 را دقیقا در همان درایو مجازی که ساخته اید، Mount کنید و ادامه نصب را انجام دهید (دقت کنید اگر در درایو مجازی دیگری Mount کنید، نصب شما با مشکل مواجه خواهد شد).

5) پس از اتمام نصب، اپلیکیشن را اجرا نکنید. به پوشه Crack/R2018a/bin/win64 مراجعه کنید و فایل netapi32.dll را به آدرس زیر منتقل کنید:

C:/Program Files/MATLAB/R2018a/bin/win64

 

6) حال اپلیکیشن را اجرا کنید. لطفا گزینه Activate manually without the Internet را انتخاب کنید. برای فایل لایسنس، فایل لایسنس خود یعنی license_standalone.lic را به اپلیکیشن بدهید.

7) حال اپلیکیشن را به راحتی می توانید از طریق فایل اجرایی “matlab.exe” واقع در فولدر “bin” اجرا کنید.

===================

آموزش نصب کامل نسخه R2017b اپلیکیشن متلب:

– برای دریافت و مشاهده آموزش نصب تصویری اینجا را کلیک کنید.

1) ابتدا دقت باشید آنتی ویروس شما غیرفعال بوده و به اینترنت متصل نمی باشید.

2) فایل های فشرده را توسط اپلیکیشن Winrar اکسترکت کنید. دو فایل ISO به شما داده می شود که DVD1 و DVD2 برای نصب هستند. حتما برای نصب اپلیکیشن از Daemon Tools استفاده کنید. از DVD1 که به صورت Mount در Daemon Tools اجرا کرده اید، شروع به نصب کنید.

3) در هنگام نصب، گزینه “Use a File Installation Key” را انتخاب کنید و عبارت زیر را برای لایسنس اپلیکیشن قرار دهید (سریال اپلیکیشن در فایل “readme.txt” واقع در پوشه “patch” نیز قرار دارد):

09806-07443-53955-64350-21751-41297

4) در میانه نصب به شما اخطار وارد کردن DVD2 داده می شود. لطفا ISO مربوط به DVD1 را Unmount کنید و DVD2 را دقیقا در همان درایو مجازی که ساخته اید، Mount کنید و ادامه نصب را انجام دهید (دقت کنید اگر در درایو مجازی دیگری Mount کنید، نصب شما با مشکل مواجه خواهد شد).

5) پس از اتمام نصب، اپلیکیشن را اجرا نکنید. به پوشه patch/Single License/Crack مراجعه کنید و فایل netapi32.dll را به آدرس زیر منتقل کنید:

C:/Program Files/MATLAB/R2017b/bin/win64

 

6) حال اپلیکیشن را اجرا کنید. لطفا گزینه Activate manually without the Internet را انتخاب کنید. برای فایل لایسنس، فایل لایسنس خود یعنی license_standalone.lic را به اپلیکیشن بدهید.

7) حال اپلیکیشن را به راحتی می توانید از طریق فایل اجرایی “matlab.exe” واقع در فولدر “bin” اجرا کنید.

===================

آموزش نصب کامل نسخه R2017a اپلیکیشن متلب:

– برای دریافت و مشاهده آموزش نصب تصویری اینجا را کلیک کنید.

1) ابتدا دقت باشید آنتی ویروس شما غیرفعال بوده و به اینترنت متصل نمی باشید.

2) فایل های فشرده را توسط اپلیکیشن Winrar اکسترکت کنید. فایل ISO بدست آمده را توسط اپلیکیشن Daemon Tools به صورت Mount اجرا کنید.

3) در هنگام نصب، گزینه “Use a File Installation Key” را انتخاب کنید و عبارت زیر را برای لایسنس اپلیکیشن قرار دهید (سریال اپلیکیشن در فایل “Install Instructions.txt” واقع در پوشه “Crack” نیز قرار دارد):

09806-07443-53955-64350-21751-41297

4) پس از اتمام نصب، اپلیکیشن را اجرا نکنید. به پوشه CRACK مراجعه کنید و فایل libmwlmgrimpl.dll را به آدرس زیر منتقل کنید:

C:/Program Files/MATLAB R2017a/bin/win64/matlab_startup_plugins/lmgrimpl

سپس فایل لایسنس یعنی license_2017a.lic را به آدرس زیر منتقل کنید:

C:/Program Files/MATLAB R2017a/licenses

5) حال اپلیکیشن را اجرا کنید اگر از شما درخواست سریال نکرد که هیچ. اگر درخواست سریال کرد، لطفا گزینه Activate manually without the Internet را انتخاب کنید. برای فایل لایسنس، دقیقا همان فایل license_2017a.lic را به اپلیکیشن بدهید.

6) حال اپلیکیشن را به راحتی می توانید از طریق فایل اجرایی “matlab.exe” واقع در فولدر “bin” اجرا کنید.